Verminderde diabeteskosten door behandeling parodontitis

Parodontitis is een mogelijke complicatie van diabetes en dient daarom aandacht te krijgen in de behandeling van diabetes. Grootschalig retrospectief onderzoek van de Nederlandse onderzoekers Smits et al toonde aan dat de zorgkosten voor diabeteszorg verminderen wanneer deze patiënten behandeld worden voor parodontitis.

Parodontitis komt 2 tot 3 keer vaker voor bij mensen met diabetes dan bij mensen zonder diabetes. De relatie tussen diabetes en parodontitis lijkt daarnaast 2 kanten op te gaan. Aan de ene kant hebben mensen met diabetes meer kans op ernstigere parodontitis, maar aan de andere kant hebben mensen met diabetes én parodontitis meer moeite met het stabiliseren van de metabole processen. Daarnaast ontwikkelt de laatste groep ook vaker diabetescomplicaties aan de voeten, zenuwen, ogen, nieren en hart- en bloedvaten. Om deze reden wordt parodontitis als een belangrijke complicatie van diabetes gezien. Het doel van dit onderzoek was om de impact van de parodontale behandeling op de diabetesgerelateerde zorgkosten bij patiënten met diabetes te beoordelen.

De onderzoekers maakten gebruik van unieke en grootschalige claimgegevens van een Nederlandse zorgverzekeraar. Voor de retrospectieve analyse werd een cohort van 41.598 volwassenen geëxtraheerd van wie ten minste 1 diabetesgerelateerde claim in 2012 stond gemeld en die van 2012 tot en met 2018 continue aanvullend verzekerd waren voor tandheelkunde. De deelnemers hadden een leeftijd van 18 tot 100 jaar en 45,7% van hen was vrouw. Van deze patiënten werd, op basis van regressiemodellen, de impact van parodontale behandeling op de diabetesgerelateerde zorgkosten beoordeeld.

De mediane diabetesgerelateerde zorgkosten (diagnose, behandeling, medicatie en ziekenhuiskosten) per patiënt bedroegen € 38,45 per kwartaal in 2012. De analyses toonden aan dat de diabetesgerelateerde zorgkosten per kwartaal € 12,03 lager waren wanneer men een parodontale behandeling had gehad in vergelijking geen parodontale behandeling. De resultaten van het onderzoek suggereren daarnaast dat personen met diabetes en parodontale chirurgie, daar meer baat bij hebben dan personen die een initiële parodontale behandeling krijgen. Hierbij speelt mogelijk de dosis-responsrelatie tussen parodontitis en diabetes een rol.

Deze algehele verlaging van de kosten lijkt vooral toe te schrijven aan patiënten die insuline gebruiken en niet aan patiënten die metformine of andere orale bloedglucoseverlagers krijgen. Het is mogelijk dat het effect van de parodontale behandeling afhankelijk is van de ernst van de diabetes en dus van het medicatiegebruik.

 (Bron: BMJ Open Diabetes Res Care, 23 oktober 2020)

Previous
Next