Niet nagekomen afspraken

Niet nagekomen afspraken:

 

Als u bij ons een afspraak heeft gemaakt, wordt u een week van te voren per mail nog een keer daarover geïnformeerd. Heeft u geen mail, dan herinneren wij u aan uw controle afspraak  telefonisch of via de post. Echter het blijft uw verantwoording de gemaakte afspraken na te komen.

Het komt helaas regelmatig voor dat een patiënt(e) een afspraak maakt en vervolgens niet op deze afspraak verschijnt. Hiermee gaat voor de tandarts en assistente onnodig veel tijd verloren. Er is immers op uw komst gerekend. De gereserveerde tijd wordt dan in rekening gebracht.

Het kan voorkomen dat u een afspraak moet wijzigen of annuleren. U kunt uw afspraak van maandag tot en met donderdag tot 2 werkdagen van te voren telefonisch wijzigen. Wij krijgen dan voldoende gelegenheid een andere patiënt(e) in te plannen.

Is de praktijk gesloten en telefonisch niet meer te bereiken en heeft u een afspraak op de MAANDAG die niet kan doorgaan,  dan kunt u deze afspraak annuleren per e-mail: info@tandartsheijdra.nl

Voor het maken van een nieuwe afspraak moet u altijd telefonisch contact met ons opnemen.