Coronavirus: stand van zaken.

Zoals u misschien heeft vernomen, is er na overleg tussen het RIVM en de mondzorgorganisaties besloten, dat de tandartspraktijken weer de werkzaamheden mogen hervatten.

Daarbij zullen we volgens strikte regels moeten handelen.

OM ZOVEEL MOGELIJK CONTACT MET ANDERE PATIENTEN TE VOORKOMEN, VRAGEN WIJ U PAS OP DE AFGESPROKEN TIJD HET PAND TE BETREDEN. Daarom zijn wij tevens genoodzaakt slechts 1 patiënt in de behandelkamer toe te laten. We hebben er voor gezorgd, door ruimte te maken in de behandelagenda dat u niet (lang) in de wachtkamer komt te zitten en al zeker niet binnen de 1,5 meter van een ander. Mocht de wachtkamer toch vol zijn, dan verzoeken wij u buiten te wachten.

Voor aanvang van de behandeling, worden uw handen in de praktijk ontsmet met handalcohol (of krijgt u handschoenen aangeboden bij allergieën ) en laten we u de mond gedurende 1 minuut spoelen bij bepaalde behandelingen.

Verder zullen patiënten, die vallen in bepaalde risicogroepen qua gezondheid, ook weer een beroep kunnen doen op de reguliere zorg, naast de noodhulp. In het geval van reguliere hulp, zal er met de patiënt eerst overlegd worden of dit verstandig is. Hierbij kan eventueel advies van de behandelend specialist ingeroepen worden.

Deze groepen zijn:

-mensen boven de 70 jaar.

-mensen met chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen.

-mensen met hartaandoeningen.

-mensen met diabetis mellitus.

-mensen met ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie.

-mensen met verminderde weerstand tegen infecties a.g.v. medicatie, hematologische aandoeningen en chemotherapie.

Ook wordt u verzocht de afspraak te annuleren bij aanwezigheid van koorts of koorts van een gezinslid, hoesten en/of een loopneus.

Zoals u wellicht begrijpt, zullen de controle afspraken die niet door zijn gegaan of niet door kunnen gaan, doorgeschoven worden. Mogelijk zult u daar de komende tijd voor benaderd worden. Voorlopig hebben alle klachten en behandelingen voorrang en gaan we die het eerst verhelpen.

Zodra de afspraak definitief doorgaat, ontvangt u zoals u gewend was, een herinnering van uw gemaakte afspraak.

Zolang we te maken hebben met het Coronavirus, zal de praktijkvoering afwijken van hoe u het gewend was. Houdt u er ook rekening mee, dat het toilet buiten gebruik is gesteld.

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

M.J.W. Heijdra, tandarts

 

Previous
Next